Rodzina dobrej myśli - Bądź dobrej myśli

Idź do spisu treści

Menu główne:

ProjektyStowarzyszenie „Bądź dobrej myśli”
oraz
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA”

realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Rodzina dobrej myśli”


Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla  rodzin mieszkających poza obszarem rewitalizowanym wskazanym w Programie Rewitalizacji, mieszkających na terenie Miasta Olsztyna, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich usługami społecznymi.

Projekt realizowany w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2019 r.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:
indywidualna diagnoza 15 rodzin;
poradnictwo specjalistyczne
indywidualne dla 15 rodzin;
grupowe zajęcia aktywizujące z udziałem 15 rodzin.
wyjazdy rodzinne dla 7 rodzin
zajęcia warsztatowe, wyjazdowe dla 8 rodzin


Wartość projektu: 419 425,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 398 453,74 zł

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego