PUNKT ZWROTNY - Bądź dobrej myśli

Idź do spisu treści

Menu główne:

ProjektyPROJEKT - "PUNKT ZWROTNY"
O WŁASNEJ PRZYSZŁOŚCI ZDECYDUJ SAM

VV

 Stowarzyszeniem „Bądź dobrej myśli” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie 1 lipca 2017r. rozpoczęło realizację projektu „Punkt zwrotny". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 Jego celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 90 osób z terenu Olsztyna i gminy Stawiguda, w tym 20 osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego

 Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18-64 lata, mieszkających w Olsztynie oraz gminie Stawiguda znajdującej się w obszarze MOF Olsztyna.


Zaplanowane działania?

 • konsultacje indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem pracy

 • warsztaty grupowe z socjoterapeutą, specjalistą ds. ekonomii społecznej, doradcą zawodowym

 • wsparcie uczestników/uczestniczek przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie

 • wsparcie osób z niepełnosprawnościami przez asystenta osoby niepełnosprawnej

 • kursy i szkolenia zawodowe

 • staże zawodowe


 Uczestnicy/uczestniczki projektu będą mieli zapewniony nieodpłatny dojazd na zajęcia, kursy, staże, ekwiwalent dla osób realizujących kursy zawodowe oraz wynagrodzenie dla stażystów.


Wartość projektu                         1 699 955,37 zł

Wkład Funduszy Europejskich   1 613 845,37 zł


 
Planowane efekty w oparciu o wskaźniki produktu i rezultatu:

 Liczba osób:

 • objętych wsparciem - 90

 • z niepełnosprawnościami - 20

 • uczestniczących w stażach zawodowych - 90

 • biorących udział w szkoleniach zawodowych  - 33

 • pracujących po opuszczeniu programu - 28

 • poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 65


 Projekt będzie realizowany w okresie od lipca 2017r. do czerwca 2019r.


ZAPROSZENIE DLA WOLONTARIUSZY<<<


  

 

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego