Bądź dobrej myśli

Idź do spisu treści

Menu główne:


     
 Stowarzyszenie „Bądź dobrej myśli” powstało z myślą o:
wspieraniu osób z zaburzeniami  psychicznymi w codziennym funkcjonowaniu,
poprawianiu jakości ich życia,
wspomaganiu rozwoju osobistego,
kształceniu i podjęciu zatrudnienia.

Członkowie stowarzyszenia służą:
wiedzą i doświadczeniem w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi,
wsparciem duchowym oraz emocjonalnym,
praktycznymi wskazówkami, gdzie szukać pomocy, jak radzić sobie z problemami,
które wynikają ze specyfiki choroby.
Wspieramy:
członków rodzin,
sąsiadów,
znajomych,
wszystkich zainteresowanych
w środowisku zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.
Szukamy możliwości minimalizowania następstw kryzysów.
 Staramy się łagodzić relacje rodzinne i społeczne.  
Codzienne wsparcie w chorobie, motywowanie do działania, zaangażowanie w chwilach radości i smutku zapobiega sytuacjom,
które mogą doprowadzić  do trwałego naruszenia więzi  pomiędzy osobami chorymi
a środowiskiem, w którym żyją.
Włączamy się w przedsięwzięcia promujące zdrowie psychiczne, podnoszące świadomość
społeczną oraz wiedzę celem kształtowania zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego.
Jest to aspekt niezwykle ważny, gdyż choroby psychiczne dotykają coraz większej liczby osób.
Stają się chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku.

powstało z myślą o:
wspieraniu osób z zaburzeniami  psychicznymi w codziennym funkcjonowaniu,
poprawianiu jakości ich życia,
wspomaganiu rozwoju osobistego,
kształceniu i podjęciu zatrudnienia.
  

 

  


  
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego